EEE UG FACULTY

S. No.DepartmentName of the FacultyDesignationQualification
1EEEDr.KALADHAR GADDALAAssociate ProfessorPh.D.
2EEEDr. TULASI NARASIMHA PRASADAssociate ProfessorPh.D.
3EEEYEZARLA NARAYANARAOAssociate ProfessorM.Tech.
4EEEP. SIVA GANA VARA PRASADAssistant ProfessorM.Tech.
5EEEVENKATA KOTESWARA RAO NAssistant ProfessorM.Tech.
6EEEKUMARIPALLI LAKSHMI TRIVENIAssistant ProfessorM.Tech.
7EEEMANIKYA RAO GOLLAAssistant ProfessorM.Tech.
8EEEVENKATA MAHESH BABU LELLAAssistant ProfessorM.Tech.
9EEEKANAPARTHI NAVEEN BABUAssistant ProfessorM.Tech.
10EEEU.SRAVYAAssistant ProfessorM.Tech
11EEES.ANTONY RAJAssistant ProfessorM.Tech

EEE PG FACULTY

S. NO.DEPARTMENTSpecializationNAME OF THE FACULTYDESIGNATIONQUALIFICATION
1EEEPower SystemsDr S VENKAT DURGAANIL KUMARProfessorPh.D.
2EEEPower SystemsNASIKA RAVI KIRANAssistant ProfessorM.Tech.
3EEEPower SystemsKONAKALA PRASANTHIAssistant ProfessorM.Tech.